اعلانات


آخرین مطالب

اعزام ٩١نفر از بازنشستگان ومستمری بگیران تأمین اجتماعی به مشهد مقدس

جزئیات بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی

جزئیات بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی

بازنشستگان تامین اجتماعی خراسان جنوبی خواستار اجرایی شدن قانون همسان سازی حقوق دریافتی شدند

بازنشستگان تامین اجتماعی خراسان جنوبی خواستار اجرایی شدن قانون همسان سازی حقوق دریافتی شدند

٤٧ درصد از جمعیت استان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند

٤٧ درصد از جمعیت استان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند